לקשר ראשי
English

לקבוצות של אנשים יש חשבון קארמה משותף. הדבר נכון גם באשר לעם היהודי. עלינו לעשות מעשים שיגדילו את חשבון הקארמה המשותף שלנו.


התייעצנו עם מנהיגים ישראלים רבים והם הציעו תוכנית שעשויה להגדיל באופן ניכר את חשבון בנק הקארמה שלנו. ובו בזמן, אנו יכולים גם ליהנות מכך.

 

הרעיון הוא לשמור שבת ביום ששי בערב. פירוש הדבר הוא לקיים ארוחות עם משפחה וחברים בליל שבת – אך לבשל לפני כן ולכבות את הטלפונים הניידים ואת שאר המכשירים שלנו.

 

המנהיגים אומרים שהשלום והאחדות שייווצרו כתוצאה מכך יגרמו להפקדה ענקית בחשבון הקארמה המשותף שלנו. ואז, אם נזדקק למשוך מהחשבון – בעיתות סכנה -- חשבון הקארמה הגדול שלנו יעזור להגן עלינו. כדאי לנסות.

Background music Ophelia's Blues from http://audionautix.com/